Wij zijn op zoek naar …

Bij de Stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren creatief en positief kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen waaronder een aantal kindcentra in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij onze stichting staan zo’n 4000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 collega’s.


Wil jij hierin bijdragen als Lid van de Raad van Toezicht? Lees dan verder!

De Raad van Toezicht zoekt per 1 november 2021 voor de Stichting Brigantijn:

Een daadkrachtig lid voor de Raad van Toezicht
met de portefeuille Onderwijskwaliteit

Algemeen profiel van een intern toezichthouder:
De leden van de Raad van Toezicht zijn het eens met een dynamisch visie op toezicht houden en besturen. Brigantijn verwacht van een intern toezichthouder te voldoen aan de volgende functie-eisen:
• De grondslag en de doelstelling van stichting Brigantijn te onderschrijven;
• Overtuigd zijn van de missie en visie, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan;
• Onafhankelijk optreden en geen belangenverstrengeling.

De toezichthouder beschikt over de volgende kerncompetenties:
• Coöperatief en waarden gedreven;
• Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken;
• Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en nastreven van transparantie;
• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Gevoel voor verantwoording naar de primaire stakeholders (leerlingen, ouders, leerkrachten);
• Een teamspirit hebben;
• Reflecterend vermogen op de eigen rol, positie, invloed en gedrag.
• En bij voorkeur een leuke/alerte persoonlijkheid met gevoel voor humor.Specifieke kwaliteit die we bij jou zoeken is Onderwijskwaliteit. Iemand;
• Met kennis en ervaring in of met het onderwijs;
• Die op de hoogte is van ontwikkelingen in het onderwijs;
• Met een frisse kijk en visie op onderwijs en met iemand met;
• Academisch werk- en denkniveau;
• Met vermogen om het beleid van Stichting Brigantijn en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
• Het vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen, in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs;
• Om beleidsdocumenten te kunnen doorgronden en analyseren;
• Met inzicht in het veld van andere stakeholders (maatschappij/ politiek);
• Met zicht en reflectie op de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
• Die in staat is een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directeur-bestuurder in te nemen, met een juist evenwicht tussen bestuurlijke afstand en betrokkenheid;
• Met oprechte interesse in de branche Onderwijs en de Stichting Brigantijn en de bereidheid zich te verdiepen, in zijn algemeenheid en in de processen van deze organisatie;
• Die in staat is te werken in teamverband; een proactieve opstelling; gewend compromissen te sluiten en de beschikking over voldoende tijd;
• Die zelfreflectie is en wil zijn, om samen met de andere RvT-toezichthouder hierin te willen (door)ontwikkelen;
• Met regionale binding en een goed netwerk is een pré.

Over de Raad van Toezicht
Wij hebben een dynamische visie op governance. Dit impliceert dat governance is afgestemd op de vraagstukken en opgaven die voorliggen. Van jou als toezichthouder vraagt dat je zowel rolvast bent alsook dat je je zelf op het spel durft te zetten.
De leden van de Raad van Toezicht van Stichting Brigantijn verrichten hun werkzaamheden omdat ze het onderwijs een warm hart toe dragen. Zij zijn van waarde voor het onderwijs en voor de Stichting Brigantijn. We zijn een daadkrachtig betrokken team en een op ontwikkeling gerichte organisatie met grote maatschappelijke waarde in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente.

De Raad van Toezicht komt 6 keer per jaar bij elkaar in reguliere vergaderingen.
Binnen de Raad zijn twee vaste commissies: de auditcommissie en remuneratiecommissie. Daarnaast zijn verschillende domeinen belegd bij individuele leden van de Raad van Toezicht passend bij de strategische oriëntatie van de schoolorganisatie. We zijn proactief om zowel binnen als buiten de organisatie feeling te houden bij wat er maatschappelijk speelt en leeft binnen Brigantijn.
We bieden een jaarlijkse vergoeding, interessante scholingsmogelijkheden en een leuk team om mee samen te werken.

Interesse? Hierbij de procedure:
Jouw persoonlijke, korte en krachtige sollicitatie richt je aan de voorzitter van de Raad Suzanne Weenink vóór vrijdag 24 september per emailbericht: suzanne.weenink@home.nl
De ontmoetingssollicitatiegesprekken vinden plaats in week 38 en week 39.
ME+U drijfverentest maakt onderdeel uit van de procedure

Wil je meer informatie? Bel Suzanne Weenink (06-34924110) of contact een van de andere Toezichthouders waar je het filmpje van hebt gezien of gaat zien.