Informatie

Informatie nieuw medewerkers:

Algemene informatie nieuwe medewerkers

CAO Primair Onderwijs 2019-2020

Informatie over uw ABP pensioen:

Klik hier voor algemene informatie voor medewerkers over ABP Pensioen

Klik hier voor meer informatie over verlagen of eventueel eerder stoppen met werken

Formulieren fiets- en tabletvergoeding:

Regeling bedrijfsfitness:

Hier vindt je meer informatie over de bedrijfsfitnessregeling

Wet Beroep Leraar (WBL):

Download hier het Professioneel Statuut