Personeel

Het kloppende hart van Stichting Brigantijn wordt gevormd door de ongeveer 400 personeelsleden die dagelijks actief werken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Wij vinden het van groot belang te investeren in ons personeel. Elke werknemer wordt gestimuleerd initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een persoonlijk bekwaamheidsdossier.

 

Werken aan de eigen professionele ontwikkeling wordt door de stichting gefaciliteerd in de vorm van het aanbieden van cursussen via E-learning, de Brigantijn Academy, masters en teamscholing in de scholen. Onze stichting stimuleert daarnaast de vorming van netwerken, informele contacten en mobiliteit tussen scholen door regelmatig bovenschoolse activiteiten te organiseren.

Indien u vragen heeft over personele zaken dan kunt u contact opnemen met onze
Staf medewerker HR Joyce Hulsman, telefoon 074 – 852 82 35 of via hrm@stichtingbrigantijn.nl