Personeel

Het kloppende hart van Stichting Brigantijn wordt gevormd door de ongeveer 380 personeelsleden die dagelijks actief werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarom investeert Stichting Brigantijn in personeel. Elke werknemer wordt gestimuleerd initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een persoonlijk bekwaamheidsdossier. Werken aan de eigen professionele ontwikkeling wordt door de stichting gefaciliteerd in de vorm van het aanbieden van cursussen via E-learning, de Stichting Brigantijn Academie, masters en teamscholing in de scholen. De Stichting stimuleert daarnaast de vorming van netwerken, informele contacten en mobiliteit tussen scholen door regelmatig bovenschoolse activiteiten te organiseren.

Indien u vragen heeft over personele zaken, kunt u contact opnemen met onze P&O-adviseur:

Joyce Hulsman

Tel.: 074 – 852 82 35