Klachten

Overal waar mensen samenwerken, worden fouten gemaakt of ervaren mensen ongewenst gedrag. Ook binnen de scholen van Stichting Brigantijn kan dit voorkomen. Daarom hanteren wij een klachtenregeling. Die regeling kunt u hier downloaden.