Ouders

Onze stichting heeft 16 scholen in de gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente. Het onderwijs binnen deze unieke scholen wordt onder andere geïnspireerd door christelijke en humanistische waarden, welke tot uitdrukking komen in de manier waarop wij met elkaar omgaan en kijken naar de wereld om ons heen.

Onze scholen hebben een eigen identiteit en een daaruit voortvloeiend respect voor iedere ouder en ieder kind, ongeacht de religie of herkomst. Ons onderwijs is ronduit goed en eigentijds. Er is voortdurend aandacht voor doordachte vernieuwing en verbetering. Op al onze scholen werken wij met een continurooster.

Onze scholen zijn geen geïsoleerde eilandjes: ze werken binnen de eigen wijk en binnen de eigen stad of dorp als geheel samen met andere organisaties. Zodoende creëren wij voor uw kind een optimale schooltijd en een fijne jeugd. Alle 16 scholen zijn opleidingsschool voor Saxion Hogeschool en daarnaast is een aantal scholen academische basisschool.

U bent op elke school van harte welkom voor een nadere kennismaking!