Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van bestuur èn op het reilen en zeilen van de organisatie als geheel. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als kritische sparringpartner en klankbord van het College van Bestuur en in zijn rol van werkgever zorgt de Raad van Toezicht voor een goed functionerend bestuur(der).

De leden van de Raad van Toezicht vormen een team dat samenwerkt om de kwaliteit van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De samenstelling en benoeming van de leden vindt plaats volgens de bepalingen in de stichtingsstatuten. Daarbij wordt gestreefd naar een variatie aan expertise en competenties èn naar een brede vertegenwoordiging vanuit de maatschappelijke omgeving.

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: een auditcommissie (financieel), een remuneratiecommissie (benoeming en arbeidsvoorwaarden bestuurder) en een kwaliteitscommissie (onderwijsontwikkeling en kwaliteit). De commissies adviseren de Raad, bereiden besluitvorming voor, maar hebben geen besluitvormende bevoegdheden. Leden houden de eigen kennis en expertise op peil en werken mede op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties gezamenlijk aan hun ontwikkeling als team.

De Raad van Toezicht van Stichting Brigantijn bestaat uit de volgende leden:

NaamFunctieAandachtsgebiedCommisie(s)
Frank RekersVoorzitterCommunicatie, ondernemerschapRemuneratie
Lucia HansVice-VoorzitterFinanciënAudit
Timon SchrootenLidFinanciënAudit
Bert WandersLidKwaliteit van onderwijs, strategisch HR-beleidRemuneratie
Maaike EbbekinkLidKwaliteit van onderwijs, strategisch HR-beleidOnderwijsontwikkeling en Kwaliteit
Carolien van RiswijkLidKwaliteit van onderwijs, strategisch HR-beleidOnderwijsontwikkeling en Kwaliteit


Wilt u in contact komen met de RvT, dan kunt u een mail sturen naar info@stichtingbrigantijn.nl.