GMR

Oudergeleding:

Gerjo Timmerman – voorzitter

Kerstin Maassen van den Brink

Ingrid Pol

Joost van de Waal

Marlin Nijhof

Johan Bijleveld

Personeelsgeleding:

Annemarie Spenkelink

Lucian Raanhuis

Julian Ganzeboom

Tom Michiels

Ambtelijk secretaris GMR:

Anita Caunter