GMR

Oudergeleding:

Gerjo Timmerman, voorzitter

Rob Leurink, vice voorzitter/secretaris

Kerstin Maassen van den Brink

Ingrid Pol

Joost van de Waal

Kristaan Kuit

Personeelsgeleding:

Daniëlle Franken

Helma Schiphorst

Annemarie Spenkelink

Olga Huis in ’t Veld

Lucian Raanhuis

Ambtelijk secretaris GMR:

Anita Caunter