Ontwikkelen communicatieplatform expeditiegroepen

Leden
• Voorzitter: Michèle Kraal  / Inge van Sommeren-Hengeveld
• Willem van Till
• Nienke van der Bliek

Vergaderdata en locatie
Locatie: Hendriks & Markvoort te Enter
5 oktober 2021 – 10.00 tot 12.00 uur

Locatie: Basisschool de Bron te Hengelo
23 november 2021 – 12.30 tot 14.00 uur


Omschrijving opdracht
Binnen Stichting Brigantijn werken we met expeditiegroepen. Een expeditiegroep is een groep mensen die betrokken is bij onze stichting en die mensen samen creëren ideeën, beleid en voorstellen om onze stichting continu te verbeteren.Brigantijn heeft deze expeditiegroepen omdat wij ons samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast willen we alle medewerkers in hun kracht zetten en op deze manier kan iedereen zijn/haar talent inzetten om een waardevolle bijdrage te leveren. Elke expeditiegroep bestaat uit medewerkers van Brigantijn. Dit kan een leerkracht zijn, een conciërge, een directeur, een onderwijsassistent en ga zo maar door. Iedereen die betrokken is bij onze stichting. Elke expeditiegroep heeft één of meerdere opdrachten. Deze opdrachten heeft de expeditiegroep zelf geformuleerd of is aangedragen of voorgesteld door betrokkenen van Brigantijn. De betreffende expeditiegroep gaat vervolgens aan de slag met de betreffende opdracht en maakt dit kenbaar middels deze site zodat iedereen in de organisatie kan zien waar men mee bezig is. Ook kan er advies gegeven worden op vraag van de expeditiegroep. 

We hebben een (communicatie)middel nodig om op de hoogte te zijn en te blijven van de activiteiten van de verschillende expeditiegroepen. Dit om commitment te vergroten maar ook zeker om handig gebruik te maken van overlap als het gaat om opdrachten en het versterken van de verschillende expeditiegroepen. Het is van belang dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn om te voorkomen dat we zaken dubbel doen en om ervoor te zorgen dat we vanuit één visie werken. We willen een tool creëren waarin kartrekkers kunnen publiceren van de actuele stand van zaken is omtrent opdrachten zodat iedereen kan zien hoe het ervoor staat, zodat verbindingen kunnen worden gelegd en beleid samen kan worden vastgesteld. Het moet een gebruiksvriendelijke en simpel platform zijn.  

Betrokkenen/externen
– Robert Markvoort van Hendriks & Markvoort
– Expeditiegroep Organisatie & Ontwikkeling (O&O) 

Onderzoek
– Brainstorm behoeften, eisen en wensen communicatiemiddel expeditiegroepen. 

Deadline/adviesmoment
– oktober 2021: presentatie communicatiemiddel aan DO
– december 2021 (einde kalenderjaar): communicatiemiddel gevuld en werkend 

Raakvlak expeditiegroep
– Organisatie & Ontwikkeling