Welkom op de website van Stichting Brigantijn!


Mededeling
!
Vanwege de lockdown werken de medewerkers van het Bestuursbureau zoveel mogelijk vanuit huis. Indien u ons daarom niet telefonisch kunt bereiken, stuurt u dan alstublieft een mail met uw vraag naar info@stichtingbrigantijn.nl.
Vanwege de kerstvakantie zijn wij gesloten van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Gedurende deze periode wordt uw mail niet beantwoord.

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in  de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij onze stichting staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 personeelsleden.

Bij stichting Brigantijn draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Het bestuursbureau van stichting Brigantijn is gevestigd in Borne, van waaruit het bestuur en de medewerkers van het bestuursbureau dienstverlenende werkzaamheden verrichten voor de scholen en de stichting als geheel.

Op deze website kunt u nader kennis maken met onze stichting en met onze basisscholen. U vindt hier allerlei informatie over stichting Brigantijn; wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.

Creatief en kritisch

Geluk

Groei en ontwikkeling

Innovatief
Samen
Kwaliteit