Welkom op de website van Stichting Brigantijn!

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 16 basisscholen (waaronder een aantal kindcentra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij onze stichting staan 4000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 personeelsleden.

Bij ons draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang.

Op deze website kunt u nader kennis maken met onze stichting en met onze basisscholen. U vindt hier allerlei informatie over Stichting Brigantijn; wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen.

Nieuwsgierig

Ruimte

Duurzaam

Innovatief
Samen
Kwaliteit